Премини към основното съдържание

Годишни данни

Динамичен ред: TUR_2.3.3.xls

РЕАЛИЗИРАНИ НОЩУВКИ И ПРЕНОЩУВАЛИ ЧУЖДЕНЦИ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПРЕЗ 2020 Г. ПО СТРАНИ 1
(Брой)
Страни Реализирани нощувки Пренощували лица
Общо 4 656 289 1 175 779
ЕС 3 510 518 838 625
Австрия 17 120 6 715
Белгия 41 684 10 758
Германия 486 632 90 803
Гърция 93 715 45 057
Дания 9 968 3 133
Естония 2 601 759
Ирландия 28 813 6 661
Испания 31 663 10 271
Италия 96 141 24 609
Кипър 6 222 2 382
Латвия 4 613 1 272
Литва 10 860 2 003
Люксембург 4 106 773
Малта 2 758 732
Нидерландия 29 471 9 444
Обединено кралство 233 573 59 075
Полша 479 199 81 528
Португалия 18 223 3 236
Румъния 1 566 858 397 926
Словакия 9 569 2 551
Словения 4 896 1 638
Унгария 34 730 8 516
Финландия 3 520 1 479
Франция 76 345 24 783
Хърватия 7 302 2 988
Чехия 202 424 36 488
Швеция 7 512 3 045
Други европейски страни 768 368 196 610
Норвегия 3 074 1 103
Република Северна Македония 122 609 37 209
Русия 160 539 25 769
Сърбия 100 123 26 366
Турция 129 563 52 253
Украйна 238 139 49 149
Швейцария 14 321 4 761
Други страни 217 687 86 571
Израел 154 405 47 433
САЩ 59 774 37 304
Япония 3 508 1 834
Останал свят 159 716 53 973

1 От януари 2012 г. изследването са провежда месечно в съответствие с Регламент 692/2011 на Европейския парламент и Съвета относно европейска статистика на туризма.
09.03.2021