Премини към основното съдържание

Годишни данни

Динамичен ред: TUR_2.3.3.xls

РЕАЛИЗИРАНИ НОЩУВКИ И ПРЕНОЩУВАЛИ ЧУЖДЕНЦИ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПРЕЗ 2021 Г. ПО СТРАНИ 1
(Брой)
Страни Реализирани нощувки Пренощували лица
Общо 7 993 767 1 893 031
ЕС 6 220 952 1 403 680
Австрия 53 993 16 294
Белгия 133 636 28 490
Германия 957 703 176 330
Гърция 88 822 34 956
Дания 52 687 11 455
Естония 54 413 9 524
Ирландия 17 232 5 042
Испания 36 765 15 878
Италия 96 736 36 310
Кипър 9 403 3 497
Латвия 29 899 5 746
Литва 69 046 12 274
Люксембург 10 274 1 977
Малта 2 617 980
Нидерландия 107 515 26 144
Полша 917 931 166 419
Португалия 20 865 5 949
Румъния 2 685 361 657 270
Словакия 95 108 17 710
Словения 12 438 3 937
Унгария 73 077 17 454
Финландия 8 844 2 550
Франция 166 105 48 573
Хърватия 16 768 5 920
Чехия 485 417 86 608
Швеция 18 297 6 393
Други европейски страни 1 121 330 303 013
Норвегия 8 698 2 726
Обединено кралство 94 801 30 529
Република Северна Македония 52 689 19 999
Русия 190 801 45 171
Сърбия 64 583 19 905
Турция 128 807 64 203
Украйна 555 951 112 285
Швейцария 25 000 8 195
Други страни 262 800 88 536
Израел 151 847 47 889
САЩ 106 214 39 038
Япония 4 739 1 609
Останал свят 388 685 97 802

1 От януари 2012 г. изследването са провежда месечно в съответствие с Регламент 692/2011 на Европейския парламент и Съвета относно европейска статистика на туризма.
09.03.2022