Премини към основното съдържание

Годишни данни

Динамичен ред: TUR_2.3.3.xls

РЕАЛИЗИРАНИ НОЩУВКИ И ПРЕНОЩУВАЛИ ЧУЖДЕНЦИ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПРЕЗ 2022 Г. ПО СТРАНИ 1
(Брой)
Страни Реализирани нощувки Пренощували лица
Общо 12 886 955 3 069 863
ЕС 8 492 125 2 002 632
Австрия 95 021 27 632
Белгия 119 811 30 086
Германия 1 237 450 241 109
Гърция 174 820 79 027
Дания 130 195 26 086
Естония 42 974 8 602
Ирландия 125 156 25 483
Испания 85 620 34 046
Италия 149 208 60 073
Кипър 24 448 9 174
Латвия 47 240 9 698
Литва 77 464 15 817
Люксембург 9 398 1 829
Малта 9 680 3 568
Нидерландия 151 093 37 798
Полша 1 433 204 258 950
Португалия 29 746 8 838
Румъния 3 105 989 819 841
Словакия 208 007 38 580
Словения 29 623 8 729
Унгария 158 594 35 935
Финландия 15 747 4 686
Франция 183 278 55 484
Хърватия 27 212 11 768
Чехия 749 261 132 272
Швеция 71 886 17 521
Други европейски страни 3 032 268 666 307
Норвегия 124 856 22 520
Обединено кралство 1 152 770 223 535
Република Северна Македония 125 417 45 719
Русия 146 224 41 209
Сърбия 119 769 37 121
Турция 200 017 104 474
Украйна 1 130 297 179 806
Швейцария 32 918 11 923
Други страни 681 838 213 475
Израел 536 181 152 693
САЩ 136 848 56 899
Япония 8 809 3 883
Останал свят 680 724 187 449

1 От януари 2012 г. изследването са провежда месечно в съответствие с Регламент 692/2011 на Европейския парламент и Съвета относно европейска статистика на туризма.
09.03.2023