Премини към основното съдържание

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2015 година

Публикувано на: 27.03.2015 - 11:00
Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2015 г. са 256.2 хил., или с 2.7% над регистрираните през февруари 2014 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през февруари 2015 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 55.0%, следвани от пътуванията със служебна цел - 23.4%, и с цел почивка и екскурзия - 21.6%.
През февруари 2015 г. посещенията на чужденци в България са 329.8 хил., или с 2.9% над нивото от февруари 2014 година. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел и с други цели - съответно с 37.5 и 8.3%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 11.9%. 
 
Прессъобщение
Статистическа област