Премини към основното съдържание

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на извънредно положение през април 2020 година

Публикувано на: 27.05.2020 - 11:30

През май 2020 г. Националният статистически институт продължи провеждането на месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на извънредното положение и последвалата епидемиологична обстановка в страната.

Прессъобщение
Статистическа област