Премини към основното съдържание

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през август 2021 година

Публикувано на: 29.09.2021 - 11:00

През август 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 626.6 хиляди. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през август 2021 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия - 41.1%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 40.5%, и със служебна цел - 18.4%.

През август 2021 г. посещенията на чужденци в България са 1 537.6 хил., като транзитните преминавания са 40.7% (626.1 хил.) от всички посещения на чужденци в страната. През август 2021 г. относителният дял на посещенията по цел е, както следва: с други цели - 47.6%, с цел почивка и екскурзия - 45.1%, и със служебна цел - 7.3%.

Прессъобщение
Статистическа област