Премини към основното съдържание

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на извънредно положение през март 2020 година

Публикувано на: 24.04.2020 - 10:00

През април 2020 г. Националният статистически институт (НСИ) стартира провеждането на месечно анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на експресна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на извънредното положение в страната. Проучването ще се провежда месечно, до отмяна на извънредното положение в страната.

Прессъобщение
Статистическа област