Премини към основното съдържание

Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)

Публикувано на: 27.06.2008 - 13:49
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация едно от основните си издания - "Статистически справочник на Република България 2008" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2004 - 2007 година.
Представената информация характеризира националната икономика на макрониво - брутен вътрешен продукт, инвестиции, финанси, както и по отделни икономически дейности - индустрия, селско стопанство, транспорт, съобщения, търговия и други.
В самостоятелни раздели е публикувана информация за здравеопазването, образованието и науката, културата, правосъдието, туризма, енергетиката, географската характеристика на страната и околната среда.
Внимание е отделено и на развитието на частния сектор.
Изданието включва данни на национално и регионално ниво (по райони за планиране и области).
Данните за 2007 г. са предварителни и подлежат на уточняване в следващи издания на НСИ.
Изданието е предназначено за потребителите на статистическа информация от чужбина, интересуващи се от последните тенденции в социално-икономическото развитие на България.
 
Цена: 15.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
• В брой - в книжарницата на НСИ
гр. София 1038, ул. "П. Волов" № 2
• По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ