Премини към основното съдържание

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2014 година

Публикувано на: 27.10.2014 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2014 г. са 407.0 хил., или с 9.7% над регистрираните през септември 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през септемрви 2014 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 41.6%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 33.7%, и със служебна цел - 24.7%.

През септември 2014 г. посещенията на чужденци в България са 1 108.0 хил., или с 0.5% под нивото от септември 2013 година. Регистрирано е намаление на посещенията с цел почивка и екскурзия с 8.8%, докато посещенията със служебна цел и с други цели се увеличават съответно с 23.9 и 2.9%. 

Прессъобщение
Статистическа област