Премини към основното съдържание

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2022 година

Публикувано на: 29.08.2022 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2022 г. са 731.7 хил., или с 19.4% над регистрираните през юли 2021 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юли 2022 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия - 44.5%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 37.7%, и със служебна цел - 17.8%.

През юли 2022 г. посещенията на чужденци в България са 1 533.5 хил., или с 24.2% повече в сравнение с юли 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 35.1% (538.5 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

Прессъобщение
Статистическа област