Премини към основното съдържание

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2015 година

Публикувано на: 27.04.2015 - 11:00
Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2015 г. са 318.3 хил., или с 1.6% над регистрираните през март 2014 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през март 2015 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 50.0%, следвани от пътуванията със служебна цел - 28.2%, и с цел почивка и екскурзия - 21.8%.
През март 2015 г. посещенията на чужденци в България са 370.5 хил., или с 2.6% над нивото от март 2014 година. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел и с други цели - съответно с 23.1 и 9.5%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 11.8%. 
 
Прессъобщение
Статистическа област