Премини към основното съдържание

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през август 2014 година

Публикувано на: 29.09.2014 - 11:00
Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2014 г. са 460.2 хил., или с 2.8% над регистрираните през август 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през август 2014 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия - 41.2%, следвани от пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 40.2%, и със служебна цел - 18.6%.
През август 2014 г. посещенията на чужденци в България са 1 690.2 хил., или с 1.2% под нивото от август 2013 година. Регистрирано е намаление на посещенията с цел почивка и екскурзия с 14.6%, докато посещенията със служебна цел и с други цели се увеличават съответно с 50.4 и 17.6%. 
 
Прессъобщение
Статистическа област