Премини към основното съдържание

България 2012

Публикувано на: 22.06.2012 - 16:28
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура "България 2012". Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и други, тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура, с паралелен превод на английски език.
Изданието съдържа актуална статистическа информация за демографското, социалното и икономическото развитие на страната за периода 2006 - 2011 година. Включена е и нетрадиционна, но интересна за потребителите информация в таблици и диаграми, следващи международните тенденции в издаването на рекламни статистически публикации. Източници на информацията са регулярните и еднократните статистически наблюдения, провеждани от НСИ и ведомствата, определени като органи на статистиката със Закона за статистиката. Включени са и данни от "Картография" ЕООД и Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките.
Подбраната информация представя Република България - държавно устройство, географско положение и климат и население. Осигурена е възможност за сравнения между България и останалите страни в Европа по някои показатели.
В изданието е включена информация от Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България, проведено през 2011 година. Публикувани са и данни от предходни преброявания.
За улеснение на потребителите изданието предоставя адреси и телефони за контакти с Централното управление на НСИ и Териториалните статистически бюра в областните центрове.
Публикуван е списък на двуезичнита издания на НСИ и на изданията, излизащи само на български и само на английски език.
 
Изданието се разпространява безплатно в:
Приемната на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Библиотеката на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистическите бюра на НСИ в областните центрове.
 
За информация:
Национален статистически институт
отдел "Административно обслужване"
ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038
Ниската сграда, 2 етаж, стая 216 и 217
тел. (02) 9857 142