Премини към основното съдържание

Месечни данни

Динамичен ред: TUR_2.3.1.xls

РЕАЛИЗИРАНИ НОЩУВКИ И ПРЕНОЩУВАЛИ ЧУЖДЕНЦИ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПРЕЗ ЮЛИ 2022 Г. ПО СТРАНИ
(Брой)
Страни Реализирани нощувки Пренощували лица
Общо 3 309 842 678 431
ЕС 2 442 018 500 227
Австрия 23 085 5 534
Белгия 37 709 7 380
Германия 313 126 53 773
Гърция 9 704 4 628
Дания 81 865 13 547
Естония 12 590 2 300
Ирландия 22 508 4 085
Испания 8 549 4 107
Италия 14 531 5 568
Кипър 3 752 1 563
Латвия 13 738 2 553
Литва 21 197 3 968
Люксембург 1 738 302
Малта 1 462 453
Нидерландия 32 694 7 292
Полша 432 814 72 384
Португалия 3 065 930
Румъния 914 042 219 921
Словакия 87 698 14 098
Словения 8 694 1 834
Унгария 44 300 9 331
Финландия 3 003 719
Франция 35 156 8 829
Хърватия 3 920 1 382
Чехия 285 337 48 516
Швеция 25 741 5 230
Други европейски страни 591 045 108 113
Норвегия 53 850 8 762
Обединено кралство 197 630 34 829
Република Северна Македония 11 339 3 651
Русия 16 999 4 278
Сърбия 20 160 5 120
Турция 24 175 11 404
Украйна 259 477 37 699
Швейцария 7 415 2 370
Други страни 121 687 33 411
Израел 101 681 25 555
САЩ 18 815 7 399
Япония 1 191 457
Останал свят 155 092 36 680
12.09.2022