Премини към основното съдържание

Месечни данни

Динамичен ред: TUR_2.3.1.xls

РЕАЛИЗИРАНИ НОЩУВКИ И ПРЕНОЩУВАЛИ ЧУЖДЕНЦИ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ПО СТРАНИ
(Брой)
Страни Реализирани нощувки Пренощували лица
Общо 1 014 463 232 900
ЕС 831 391 182 099
Австрия 9 326 3 004
Белгия 33 375 6 297
Германия 233 928 38 273
Гърция 9 490 4 287
Дания 4 067 1 147
Естония 5 654 1 084
Ирландия 2 802 758
Испания 5 020 2 276
Италия 11 795 4 357
Кипър 957 435
Латвия 3 953 827
Литва 7 137 1 502
Люксембург 3 061 514
Малта 599 196
Нидерландия 18 169 4 133
Полша 158 661 28 415
Португалия 2 561 802
Румъния 228 447 62 287
Словакия 4 494 1 123
Словения 1 302 544
Унгария 6 930 1 914
Финландия 1 656 475
Франция 22 940 6 327
Хърватия 2 049 776
Чехия 50 885 9 557
Швеция 2 133 789
Други европейски страни 122 790 34 140
Норвегия 2 057 588
Обединено кралство 15 080 4 113
Република Северна Македония 2 065 636
Русия 32 748 7 098
Сърбия 5 155 1 702
Турция 14 258 7 049
Украйна 48 212 11 766
Швейцария 3 215 1 188
Други страни 12 332 5 514
Израел 1 320 415
САЩ 10 523 4 891
Япония 489 208
Останал свят 47 950 11 147
10.11.2021