Премини към основното съдържание

Месечни данни

Динамичен ред: TUR_2.3.1.xls

РЕАЛИЗИРАНИ НОЩУВКИ И ПРЕНОЩУВАЛИ ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2023 Г. ПО СТРАНИ
(Брой)
Страни Реализирани нощувки Пренощували лица
Общо 271 487 117 183
ЕС 150 641 65 300
Австрия 2 019 936
Белгия 1 875 985
Германия 12 641 5 724
Гърция 43 736 19 496
Дания 822 349
Естония 201 87
Ирландия 4 464 1 415
Испания 5 232 2 333
Италия 19 102 8 133
Кипър 3 670 1 454
Латвия 445 188
Литва 725 243
Люксембург 148 74
Малта 1 189 472
Нидерландия 2 762 1 203
Полша 2 771 1 196
Португалия 1 465 634
Румъния 36 053 15 435
Словакия 543 239
Словения 451 210
Унгария 1 963 598
Финландия 309 157
Франция 4 561 2 148
Хърватия 1 185 547
Чехия 1 192 542
Швеция 1 117 502
Други европейски страни 78 928 34 199
Норвегия 406 167
Обединено кралство 18 834 6 669
Република Северна Македония 10 668 4 744
Русия 4 893 2 139
Сърбия 5 529 2 784
Турция 22 124 12 396
Украйна 14 748 4 564
Швейцария 1 726 736
Други страни 15 871 6 548
Израел 8 414 2 990
САЩ 6 768 3 218
Япония 689 340
Останал свят 26 047 11 136
12.02.2024