Премини към основното съдържание

Месечни данни

Динамичен ред: TUR_2.3.1.xls

РЕАЛИЗИРАНИ НОЩУВКИ И ПРЕНОЩУВАЛИ ЧУЖДЕНЦИ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПРЕЗ АВГУСТ 2021 Г. ПО СТРАНИ
(Брой)
Страни Реализирани нощувки Пренощували лица
Общо 3 023 353 630 737
ЕС 2 574 744 527 293
Австрия 18 232 4 152
Белгия 46 729 8 637
Германия 430 769 70 256
Гърция 9 365 3 641
Дания 13 679 2 944
Естония 17 040 2 922
Ирландия 3 908 990
Испания 6 283 2 332
Италия 19 748 6 924
Кипър 1 350 411
Латвия 10 850 1 827
Литва 26 106 4 505
Люксембург 3 934 744
Малта 359 146
Нидерландия 42 775 8 715
Полша 307 492 53 823
Португалия 3 436 1 034
Румъния 1 269 308 287 280
Словакия 42 567 7 574
Словения 3 075 822
Унгария 32 145 6 786
Финландия 1 995 491
Франция 59 711 14 881
Хърватия 2 952 1 005
Чехия 196 708 33 065
Швеция 4 228 1 386
Други европейски страни 298 631 67 456
Норвегия 2 003 516
Обединено кралство 20 762 6 438
Република Северна Македония 13 103 3 915
Русия 59 961 11 523
Сърбия 17 428 3 914
Турция 16 770 8 628
Украйна 163 006 30 844
Швейцария 5 598 1 678
Други страни 41 636 13 017
Израел 22 921 6 527
САЩ 17 665 6 178
Япония 1 050 312
Останал свят 108 342 22 971
12.10.2021