Премини към основното съдържание

България 2014

Публикувано на: 05.06.2014 - 16:50

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2014. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.

Изданието съдържа актуална статистическа информация за демографското, социалното и икономическото развитие на страната за периода 2008 - 2013 година. Включена е и нетрадиционна, но интересна за потребителите информация в таблици и диаграми, следващи международните тенденции в издаването на рекламни статистически публикации. Източници на информацията са регулярните и еднократните статистически наблюдения, провеждани от НСИ и ведомствата, определени като органи на статистиката със Закона за статистиката. Включени са и данни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър към Министерството на инвестиционното проектиране и Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките.

Подбраната информация представя Република България - държавно устройство, географско положение и климат и население. Осигурена е възможност за сравнения между България и останалите страни в Европа по някои показатели.

За улеснение на потребителите изданието предоставя адреси и телефони за контакти с Централното управление на НСИ и териториалните статистически бюра в областните центрове.

Публикуван е списък на двуезичнитe издания на НСИ и на изданията, излизащи само на български и само на английски език.

Изданието се разпространява безплатно в:
• Приемната на НСИ, ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
• Библиотеката на НСИ, ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
За информация:
Национален статистически институт
Отдел „Разпространение на информацията и публикации”
ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038
Ниската сграда, 1 етаж, стая 104
Тел.: (02) 9857 515