Премини към основното съдържание

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през февруари 2022 година

Публикувано на: 25.03.2022 - 10:00

През март 2022 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

Прессъобщение
Статистическа област