Премини към основното съдържание

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през септември 2021 година

Публикувано на: 27.10.2021 - 11:10

През октомври 2021 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

Прессъобщение
Статистическа област