Премини към основното съдържание

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2014 година

Публикувано на: 27.01.2015 - 11:00
Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2014 г. са 267.7 хил., или с 12.4% над регистрираните през декември 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през декември 2014 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 51.4%, следвани от пътуванията със служебна цел - 26.4%, и с цел почивка и екскурзия - 22.2%. 
През декември 2014 г. посещенията на чужденци в България са 430.1 хил., или с 6.0% над нивото от декември 2013 година. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел и с други цели - съответно с 35.1 и 5.8%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 25.2%. 
 
Прессъобщение
Статистическа област