Премини към основното съдържание

Дейност на местата за настаняване през септември 2022 година

Публикувано на: 10.11.2022 - 11:00

През септември 2022 г. в страната са функционирали 3 124 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 134.2 хил. стаи и 303.2 хил. легла в тях. В сравнение със септември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 19.6%, а броят на леглата в тях - с 18.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през септември 2022 г. е 2 522.5 хил., или с 24.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2022 г. се увеличава с 26.0% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 781.0 хиляди.

Приходите от нощувки през септември 2022 г. се увеличават с 39.3% в сравнение със септември 2021 г. и достигат 165.8 млн. лв., като 103.0 млн. лв. са от чужди граждани, а 62.8 млн. лв. - от български граждани.

Статистическа област