Премини към основното съдържание

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2015 година

Публикувано на: 27.02.2015 - 11:00
Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2015 г. са 295.1 хил., или с 8.3% над регистрираните през януари 2014 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през януари 2015 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 46.2%, следвани от пътуванията със служебна цел - 32.6%, и с цел почивка и екскурзия - 21.2%.
През януари 2015 г. посещенията на чужденци в България са 393.4 хил., или с 6.9% над нивото от януари 2014 година. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел и с други цели - съответно с 43.9 и 20.2%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 13.2%. 
 
Прессъобщение
Статистическа област