Премини към основното съдържание

Ключови показатели

Прессъобщението „Ключови показатели за България“ осигурява основна икономическа и финансова информация за страната.

Аналитичният материал се обновява и публикува тримесечно съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания. Годишни данни за показателите, включени в изследването, се публикуват в отделно приложение през първото полугодие на всяка календарна година. Източници на информацията са Националният статистически институт и Българска народна банка. Информацията в прессъобщението е актуална към датата на публикуване.

Ключови показатели за България (към 03.04.2024 г.)

сряда, 3 април 2024 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.6% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 година.

През януари 2024 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 6.7 процентни пункта спрямо октомври 2023 година.

За индивидуално потребление през четвъртото тримесечие на 2023 г. са изразходвани 69.6% от произведения БВП.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 20.6%.

Относителният дял на заетите лица от населението на в...

Ключови показатели за България (към 29.12.2023 г.)

петък, 29 декември 2023 - 11:00

През третото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.8% в сравнение с третото тримесечие на 2022 година.

През октомври 2023 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 3.3 пункта спрямо юли 2023 година.

За индивидуално потребление през третото тримесечие на 2023 г. са изразходвани 66.9% от произведения БВП.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през третото тримесечие на 2023 г. е 16.9%.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.9%.<...

Ключови показатели за България (към 02.10.2023 г.)

понеделник, 2 октомври 2023 - 11:00

През второто тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.9% в сравнение с второто тримесечие на 2022 година.

През юли 2023 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 3.2 пункта спрямо април 2023 година.

За индивидуално потребление през второто тримесечие на 2023 г. са изразходвани 72.0% от произведения БВП.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през второто тримесечие на 2023 г. е 17.6%.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.9%.

...

Ключови показатели за България (към 03.07.2023 г.)

понеделник, 3 юли 2023 - 11:00

През първото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.3% в сравнение с първото тримесечие на 2022 година.

През април 2023 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 4.2 пункта спрямо януари 2023 година.

За индивидуално потребление през първо тримесечие на 2023 г. са изразходвани 70.0% от произведения БВП.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през първото тримесечие на 2023 г. е 13.7%.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършен...

Ключови показатели за България (към 03.04.2023 г.)

понеделник, 3 април 2023 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.3% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 година.

През януари 2023 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 4.0 пункта спрямо октомври 2022 година.

За индивидуално потребление през четвъртото тримесечие на 2022 г. са изразходвани 72.5% от произведения БВП.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 18.0%.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени...

Ключови показатели за България (към 30.12.2022 г.)

петък, 30 декември 2022 - 11:00

През третото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.3% в сравнение с третото тримесечие на 2021 година.

През октомври 2022 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 0.6 пункта в сравнение с юли.

За индивидуално потребление през третото тримесечие на 2022 г. са изразходвани 68.2% от произведения БВП.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през третото тримесечие на 2022 г. е 14.2%.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 55.4%.

...

Ключови показатели за България (към 03.10.2022 г.)

понеделник, 3 октомври 2022 - 11:00

Прессъобщението „Ключови показатели за България“ осигурява основна икономическа и финансова информация за страната. В обхвата на материала са включени показатели от следните тематични области: 

• Производство
• Индивидуално потребление
• Инвестиции
• Пазар на труда
• Международни трансакции 
• Цени (Инфлация, индекс на цените на жилища)
• Парични и финансови показатели

Аналитичният материал се обновява и публикува тримесечно съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания. Годишни дан...

Ключови показатели за България (към 04.07.2022 г.)

понеделник, 4 юли 2022 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ. От 2016 г. годишните данни се публикуват в отделно приложение, което се актуализира всяко първо полугодие.

...

Ключови показатели за България (към 04.04.2022 г.)

понеделник, 4 април 2022 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ. От 2016 г. годишните данни се публикуват в отделно приложение, което се актуализира всяко първо полугодие.

...

Ключови показатели за България (към 31.12.2021 г.)

петък, 31 декември 2021 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ. От 2016 г. годишните данни се публикуват в отделно приложение, което се актуализира всяко първо полугодие.

...

Ключови показатели за България (към 04.10.2021 г.)

понеделник, 4 октомври 2021 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ. От 2016 г. годишните данни се публикуват в отделно приложение, което се актуализира всяко първо полугодие.

...

Ключови показатели за България (към 05.07.2021 г.)

понеделник, 5 юли 2021 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ. От 2016 г. годишните данни се публикуват в отделно приложение, което се актуализира всяко първо полугодие.

...

Ключови показатели за България (към 05.04.2021 г.)

понеделник, 5 април 2021 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ. От 2016 г. годишните данни се публикуват в отделно приложение, което се актуализира всяко първо полугодие.

...

Ключови показатели за България (към 31.12.2020 г.)

четвъртък, 31 декември 2020 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ.

...

Ключови показатели за България (към 05.10.2020 г.)

понеделник, 5 октомври 2020 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ.

...

Ключови показатели за България (към 06.07.2020 г.)

понеделник, 6 юли 2020 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ.

...

Ключови показатели за България (към 06.04.2020 г.)

понеделник, 6 април 2020 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ.

...

Ключови показатели за България (към 31.12.2019 г.)

вторник, 31 декември 2019 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са  статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ.

...

Ключови показатели за България (към 04.10.2019 г.)

петък, 4 октомври 2019 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са  статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ.

...

Ключови показатели за България (към 05.07.2019 г.)

петък, 5 юли 2019 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ.

...

Ключови показатели за България (към 05.04.2019 г.)

петък, 5 април 2019 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ.

...

Ключови показатели за България (към 28.12.2018 г.)

петък, 28 декември 2018 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са  статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ.

...

Ключови показатели за България (към 05.10.2018 г.)

петък, 5 октомври 2018 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са  статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ.

...