Премини към основното съдържание

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2015 година

Публикувано на: 27.08.2015 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2015 г. са 528.6 хил., или с 16.5% над регистрираните през юли 2014 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юли 2015 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 42.4%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 41.7%, и пътуванията със служебна цел - 15.9%.

През юли 2015 г. посещенията на чужденци в България са 1 631.9 хил., или с 9.0% под нивото от юли 2014 година. Регистрирано е намаление при посещенията по всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 50.1%, с други цели - с 4.9%, и с цел почивка и екскурзия - с 3.4%.

Прессъобщение
Статистическа област