Премини към основното съдържание

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на извънредно положение и последвалата епидемична обстановка през май 2020 година

Публикувано на: 24.06.2020 - 10:30

През юни 2020 г. Националният статистически институт проведе за трети пореден път месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка в страната.

Прессъобщение
Статистическа област