Премини към основното съдържание

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България през ноември 2023 година

Публикувано на: 28.12.2023 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2023 г. са 574.0 хил., или с 14.5% повече от ноември 2022 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 50.7%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 25.1%, и със служебна цел - 24.2%.

Посещенията на чужди граждани в България са 694.4 хил., или с 3.4% повече в сравнение със същият месец на предходната година. Преобладава делът на посещенията с други цели - 52.4%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 30.0%, и със служебна цел - 17.6%.

Транзитните преминавания през страната са 37.8% (262.6 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Прессъобщение
Статистическа област