Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Умирания през четвъртото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

четвъртък, 20 януари 2022 - 14:10

През четвъртото тримесечие на 2021 г. (40-та - 52-ра седмица вкл.) броят на умрелите лица е 45 812, а коефициентът на обща смъртност - 26.7‰. Смъртността при мъжете е по-висока (28.2‰) в сравнение с тази при жените (25.4‰). Спрямо същия период на 2020 г. смъртните случаи се увеличават с 1 841, или с 4.2%, докато спрямо третото тримесечие на 2021 г. се увеличават с 15 099, или с 49.2%.

Прессъобщение

Инфлация и индекси на потребителските цени за декември 2021 година

вторник, 18 януари 2022 - 11:00

Индексът на потребителските цени за декември 2021 г. спрямо ноември 2021 г. е 100.9%, т.е. месечната инфлация е 0.9%.

Прессъобщение

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - ноември 2021 година (предварителни данни)

четвъртък, 13 януари 2022 - 11:00

През периода януари - ноември 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 20.0% в сравнение със същия период на 2020 г. и е в размер на 20 593.9 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 27.8% и е на стойност 27 522.2 млн. лева.

През периода януари - ноември 2021 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 61 992.4 млн. лв., което е с 23.3% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 69 356.5 млн. лв. и нараства с 26.3%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - октомври 2021 година (предварителни данни)

четвъртък, 13 януари 2022 - 11:00

През периода януари - октомври 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 24.1% спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 37 006.8 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 25.0% и достига 37 318.2 млн. лева.

През октомври 2021 г. износът за ЕС се увеличава с 26.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 216.8 млн. лв., а вносът нараства с 22.8% и е на стойност 4 118.4 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през ноември 2021 година

сряда, 12 януари 2022 - 11:00

През ноември 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 569 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 46.7 хил., а на леглата - 93.7 хиляди. В сравнение с ноември 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.0%, а броят на леглата в тях - с 2.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2021 г., е 431.1 хил., или с 38.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през ноември 2021 г. се увеличават с 61.2% в сравнение с ноември 2020 г. и достигат 25.8 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на промишленото производство през ноември 2021 година

понеделник, 10 януари 2022 - 11:00

По предварителни данни през ноември 2021 г. сезонно изгладеният  индекс на промишленото производство  се увеличава с 1.4% в сравнение с октомври 2021 година.

През ноември 2021 г. календарно изгладеният индекс  на промишленото производство нараства с 13.2% спрямо съответния месец на 2020 година.

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през ноември 2021 година

понеделник, 10 януари 2022 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през ноември 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 0.5% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 6.7% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през ноември 2021 година

понеделник, 10 януари 2022 - 11:00

По предварителни данни през ноември 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.9% над равнището от предходния месец. През ноември 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 3.2%.

Прессъобщение
Статистическа област

Предварителна оценка за броя на населението на България към 7 септември 2021 година

четвъртък, 6 януари 2022 - 14:40

Оценката на броя на населението и жилищния фонд се разработва, за да се осигурят първи предварителни данни за броя на населението, разпределени по области и възраст, както и информация за жилищния фонд в страната.

Прессъобщение

Ключови показатели за България (към 31.12.2021 г.)

петък, 31 декември 2021 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ. От 2016 г. годишните данни се публикуват в отделно приложение, което се актуализира всяко първо полугодие.

Статистическа област