Премини към основното съдържание

Посещения на чужденци в България по цел на пътуването и по страни

Динамичен ред: TUR_1.3_For.xls

ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2024 ГОДИНА
(Брой)
Страни Общо Цел на пътуването
Почивка и екскурзия Служебна Други1
О Б Щ О 756 510 268 102 106 837 381 571
Европейски съюз 375 723 123 199 60 052 192 472
Австрия 6 305 615 1 999 3 691
Белгия 4 216 1 061 1 473 1 682
Германия 30 227 9 236 9 655 11 336
Гърция 115 655 42 090 14 167 59 398
Дания 1 287 454 203 630
Ирландия 4 416 3 026 472 918
Испания 8 023 3 729 1 808 2 486
Италия 15 246 6 622 2 772 5 852
Кипър 2 594 924 519 1 151
Малта 735 572 - 163
Нидерландия 5 761 1 538 1 625 2 598
Полша 13 223 2 822 4 612 5 789
Португалия 1 880 752 247 881
Румъния 140 496 40 708 16 814 82 974
Словакия 2 197 879 137 1 181
Словения 864 436 173 255
Унгария 4 352 926 483 2 943
Финландия 702 584 118 -
Франция 7 419 2 508 1 378 3 533
Хърватия 2 487 816 175 1 496
Чешка република 3 139 1 003 196 1 940
Швеция 2 368 594 526 1 248
Други страни от ЕС 2 131 1 304 500 327
Други европейски страни 310 415 115 051 38 660 156 704
Норвегия 898 407 103 388
Обединено кралство 27 056 23 252 447 3 357
Република Северна Македония 21 356 12 490 3 937 4 929
Русия 5 302 2 718 535 2 049
Сърбия 46 281 18 892 6 935 20 454
Турция 150 868 39 425 20 105 91 338
Украйна 56 133 17 324 5 926 32 883
Швейцария 2 521 543 672 1 306
Други страни 18 527 15 674 819 2 034
Израел 11 591 11 200 85 306
Канада 821 568 53 200
САЩ 5 489 3 432 613 1 444
Япония 626 474 68 84
Останал свят 51 845 14 178 7 306 30 361

1 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване", "транзит" и "други"
"-" няма случай
29.04.2024