Туризъм


 • вторник, 12 май 2015 - 11:00
  През март 2015 г. в страната са функционирали 1 983 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 56.4 хил., а на леглата - 113.1 хиляди. В сравнение с март 2014 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 3.9%, а на леглата в тях - с 3.0%.
  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2015 г., е 666.2 хил., или с 5.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през март 2015 г. достигат 32.1 млн. лв., или с 2.5% по-малко в сравнение с март 2014 година. 
   
 • понеделник, 27 април 2015 - 11:00
  Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2015 г. са 318.3 хил., или с 1.6% над регистрираните през март 2014 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през март 2015 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 50.0%, следвани от пътуванията със служебна цел - 28.2%, и с цел почивка и екскурзия - 21.8%.
  През март 2015 г. посещенията на чужденци в България са 370.5 хил., или с 2.6% над нивото от март 2014 година. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел и с други цели - съответно с 23.1 и 9.5%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 11.8%. 
   
 • четвъртък, 9 април 2015 - 11:00
  През февруари 2015 г. в страната са функционирали 1 993 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 56.2 хил., а на леглата - 113.0 хиляди. В сравнение с февруари 2014 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 5.3%, а на леглата в тях - с 3.8%.
  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2015 г., е 773.4 хил., или с 5.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през февруари 2015 г. достигат 36.9 млн. лв., или с 8.8% повече в сравнение с февруари 2014 година. 
   
 • петък, 27 март 2015 - 11:00
  Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2015 г. са 256.2 хил., или с 2.7% над регистрираните през февруари 2014 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през февруари 2015 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 55.0%, следвани от пътуванията със служебна цел - 23.4%, и с цел почивка и екскурзия - 21.6%.
  През февруари 2015 г. посещенията на чужденци в България са 329.8 хил., или с 2.9% над нивото от февруари 2014 година. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел и с други цели - съответно с 37.5 и 8.3%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 11.9%. 
   
 • сряда, 11 март 2015 - 11:00

  През януари 2015 г. в страната са функционирали 1 983 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 55.9 хил., а на леглата - 112.3 хиляди. В сравнение с януари 2014 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 5.1%, а на леглата в тях - с 2.0%.

  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2015 г., е 741.7 хил., или с 1.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година . Приходите от нощувки през януари 2015 г. достигат 36.2 млн. лв., или с 5.5% повече в сравнение с януари 2014 година. 

 • петък, 27 февруари 2015 - 11:00
  Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2015 г. са 295.1 хил., или с 8.3% над регистрираните през януари 2014 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през януари 2015 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 46.2%, следвани от пътуванията със служебна цел - 32.6%, и с цел почивка и екскурзия - 21.2%.
  През януари 2015 г. посещенията на чужденци в България са 393.4 хил., или с 6.9% над нивото от януари 2014 година. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел и с други цели - съответно с 43.9 и 20.2%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 13.2%. 
   
 • петък, 20 февруари 2015 - 11:00
  През четвъртото тримесечие на 2014 г. 791.3 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 86.8%, са пътували само в страната, 9.9% - само в чужбина, а 3.4% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2013 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се повишава с 15.4%, като броят на пътувалите в страната се увеличава с 24.1%, докато броят на пътувалите в чужбина намалява с 30.2%.
   
 • вторник, 10 февруари 2015 - 11:00
  През декември 2014 г. в страната са функционирали 2 016 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 58.0 хил., а на леглата - 116.3 хиляди. В сравнение с декември 2013 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.1%, а на леглата в тях - с 5.9%.
  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2014 г., е 723.8 хил., или с 6.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през декември 2014 г. достигат 35.2 млн. лв., или със 7.1% повече в сравнение с декември 2013 година.
   
 • вторник, 27 януари 2015 - 11:00
  Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2014 г. са 267.7 хил., или с 12.4% над регистрираните през декември 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през декември 2014 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 51.4%, следвани от пътуванията със служебна цел - 26.4%, и с цел почивка и екскурзия - 22.2%. 
  През декември 2014 г. посещенията на чужденци в България са 430.1 хил., или с 6.0% над нивото от декември 2013 година. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел и с други цели - съответно с 35.1 и 5.8%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 25.2%. 
   
 • сряда, 14 януари 2015 - 11:00
  През ноември 2014 г. в страната са функционирали 1 925 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 55.0 хил., а на леглата - 109.2 хиляди. В сравнение с ноември 2013 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.2%, а на леглата в тях - с 8.7%.
  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2014 г., е 595.6 хил., или с 1.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през ноември 2014 г. достигат 29.0 млн. лв., или с 4.3% повече в сравнение с ноември 2013 година.
   

Страници

Страници