Премини към основното съдържание

Превозени товари по вид на пътуванията, по вид на превоза и по тип на превоза

Динамичен ред: Transport_3.1.1.1.xls

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ ОТ ТАТ ПО ВИД НА ПЪТУВАНИЯТА, ПО ВИД НА ПРЕВОЗА И ПО ТИП НА ПРЕВОЗА
Вид на пътуванията/
вид на превоза
Първо тримесечие
Тип на превоза
За собствена сметка Срещу заплащане Общо
х. тона млн.тонкм Средно превозно разстояние х. тона млн.тонкм Средно превозно разстояние х. тона млн.тонкм Средно превозно разстояние
Пътувания с товар                  
вътрешни превози 10 129.1 673.0 66.4 12 914.3 1 587.3 122.9 23 043.4 2 260.3 98.1
международни превози1 137.5 76.6 557.1 5 240.4 4 440.1 847.3 5 377.9 4 516.7 839.9
Общо 10 266.6 749.6 73.0 18 154.7 6 027.4 332.0 28 421.3 6 777.0 238.4
Пътувания без товар   хил.км.     хил.км.     хил.км.  
вътрешен транспорт   37 572.8     60 564.4     98 137.2  
международен транспорт   3 837.6     39 379.6     43 217.2  
Общо   41 410.4     99 944.0     141 354.4  

1 включително транзитните превози, каботажа и кръстосаната търговия
27.05.2024