Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа през четвъртото тримесечие на 2015 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Публикувано на: 26.02.2016 - 11:00
По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2015 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2014 г. е регистрирано намаление при превозените товари - с 4.7%, докато извършената работа от товарния сухопътен и воден транспорт нараства с 1.5%. 
Превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават през четвъртото тримесечие на 2015 г. с 1.4% спрямо същия период на предходната година. Извършената работа също бележи ръст от 7.8% спрямо четвъртото тримесечие на 2014 година. 
 
Прессъобщение
Статистическа област