Премини към основното съдържание

Започнато строителство на нови сгради

Динамичен ред: Construction_1_3.xls

ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА ПО ОБЛАСТИ
Области Жилищни сгради Административни сгради Други сгради
брой брой жилища разгъната застроена площ - кв. м брой разгъната застроена площ - кв. м брой разгъната застроена площ - кв. м
Общо за страната 1 389 9 089 957 599 6 3 998 550 392 189
Благоевград 64 211 25 770 - - 25 17 711
Бургас 114 1 470 107 791 .. .. 23 66 143
Варна 174 1 910 167 035 - - 19 13 282
Велико Търново 16 50 5 515 - - 12 7 524
Видин 3 3 456 - - .. ..
Враца 4 18 1 407 .. .. .. ..
Габрово 19 35 6 148 - - 7 2 695
Добрич 42 73 8 417 - - 11 10 881
Кърджали 22 317 39 880 - - 6 2 540
Кюстендил 19 35 4 558 - - 21 7 033
Ловеч 14 14 2 181 - - 6 968
Монтана 10 10 1 546 - - 4 2 077
Пазарджик 51 129 14 176 - - 16 2 070
Перник 24 75 11 600 - - 5 443
Плевен 8 28 3 658 - - 4 1 448
Пловдив 255 1 152 125 642 3 1 828 102 112 725
Разград 10 14 2 396 - - 10 1 199
Русе 20 195 20 987 - - 23 12 972
Силистра 5 5 967 - - 33 12 097
Сливен 39 57 7 995 - - 12 6 309
Смолян 6 11 1 794 - - 13 1 901
София 95 95 17 482 - - 17 11 165
София (столица) 229 2 506 304 863 - - 21 23 086
Стара Загора 76 466 51 652 - - 94 38 439
Търговище 9 63 4 508 - - 4 1 030
Хасково 33 64 11 266 - - 16 9 169
Шумен 16 61 5 650 - - 28 15 356
Ямбол 12 22 2 259 - - 13 10 526

".." - Конфиденциални данни.
02.05.2024