Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа през третото тримесечие на 2016 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Публикувано на: 25.11.2016 - 11:00

По предварителни данни през третото тримесечие на 2016 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2015 г. превозените товари от товарния сухопътен и воден транспорт нарастват с 2.2%, докато при извършената работа е отчетен спад от 7.3%.

През третото тримесечие на 2016 г. както превозените пътници, така и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) намаляват съответно с 9.6 и 3.6% спрямо същия период на предходната година. 

Прессъобщение
Статистическа област