Премини към основното съдържание

Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) през първо тримесечие на 2024 г. (предварителни данни)

Публикувано на: 27.05.2024 - 11:00

През първото тримесечие на 2024 г. се наблюдава нарастване с 0.9% на превозените товари от товарния транспорт в сравнение със съответното тримесечие на 2023 г., докато извършената работа намалява с 5.3%. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават през първото тримесечие на 2024 г. с 13.4% спрямо същия период на предходната година. Извършената работа също бележи ръст от 11.9% спрямо първото тримесечие на 2023 година.

През първото тримесечие на 2024 г. спрямо същия период на 2023 година:

  • Превозените товари от сухопътния транспорт са с 10.3% повече, докато извършената работа намалява с 8.2%;
  • Речният и морският транспорт са превозили 86.4 хил. т. повече товари, а при извършената работа, измерена в тонкилометри, увеличението е с 25.1%;
  • Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт е нараснал с 0.7%, а извършената работа - с 22.5%;
  • При пътническия воден транспорт се наблюдава увеличение на превозените пътници с 1.4 хил. пътника, докато извършената работа намалява до 1 800 хил. пътниккилометра;
  • Предприятията от градския електротранспорт са превозили с 6.7 хил. пътника повече, извършената работа също нараства с 25.5%.
Прессъобщение
Статистическа област