Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа през четвъртото тримесечие на 2016 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Публикувано на: 27.02.2017 - 11:00

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2016 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2015 г. се наблюдава ръст както при превозените товари, така и при извършената работа от товарния сухопътен и воден транспорт.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават с 2.8% спрямо същия период на предходната година, докато извършената работа намалява със 7.8%.

Прессъобщение
Статистическа област