Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа през второто тримесечие на 2022 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Публикувано на: 26.08.2022 - 11:00

Увеличават се превозените товари с 1.7% и извършената работа с 5.6% от сухопътния и водния товарен транспорт през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година. Данните са предварителни.

Със 17.4% нарастват превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) през второто тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на предходната година. Извършената работа също бележи ръст от 30.5% спрямо второто тримесечие на 2021 година.

Товарен сухопътен транспорт

Превозените товари от сухопътния транспорт са с 1.8% повече, а извършената работа нараства с 5.9% спрямо съответното тримесечие на 2021 година.

Товарен воден транспорт

Превозените товари от речния и морския транспорт са с 1.3% повече, докато извършената работа, измерена в тонкилометри, намалява с 8.7% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

Пътнически сухопътен транспорт

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт е с 14.3% повече, а извършената работа нараства с 31.4% през второто тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на предходната година.

Пътнически воден транспорт

През второто тримесечие на 2022 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава увеличение както на превозените пътници, така и на извършената работа съответно с 24.0 хил. пътници и със 117.6 хил. пътниккилометра.

Градски електротранспорт

През периода април - юни 2022 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили 22.1% повече пътници спрямо същия период на 2021 година. Извършената работа нараства с 24.9%.

Прессъобщение
Статистическа област