Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа през третото тримесечие на 2013 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Публикувано на: 26.11.2013 - 11:00
По предварителни данни през третото тримесечие на 2013 г. в сравнение със съответния период на 2012 г. превозените товари от сухопътния и водния транспорт са с 15.2% повече, докато извършената работа отбелязва спад от 5.3%. 
В сравнение със съответното тримесечие на предходната година се наблюдава намаление както при превозените пътници, така и при извършената работа от сухопътния, водния и градския електротранспорт, съответно със 7.6 и 1.3%. 
 
Прессъобщение
Статистическа област