Премини към основното съдържание

Международни превози на ТАТ по страна на натоварване и по тип на превоза

Динамичен ред: Transport_3.1.1.4.xls

МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПО СТРАНА НА НАТОВАРВАНЕ И ПО ТИП НА ПРЕВОЗА
Страна на натоварване Първо тримесечие
За собствена сметка Срещу заплащане Общо
хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм
Европейски съюз 141.0 136.1 1 195.1 1 233.1 1 336.1 1 369.2
Австрия - - 28.4 29.0 28.4 29.0
Белгия - - 20.8 46.0 20.8 46.0
Германия - - 49.3 93.2 49.3 93.2
Гърция 8.7 2.3 338.0 172.0 346.7 174.3
Испания - - 18.2 54.6 18.2 54.6
Италия - - 124.9 152.2 124.9 152.2
Литва 15.2 31.8 - - 15.2 31.8
Нидерландия - - 28.3 67.1 28.3 67.1
Полша 11.9 17.0 69.9 127.0 81.8 144.0
Румъния 105.2 85.0 261.6 201.1 366.8 286.1
Словакия - - 10.6 12.3 10.6 12.3
Словения - - 8.6 9.0 8.6 9.0
Унгария - - 188.6 198.9 188.6 198.9
Франция - - 19.6 34.8 19.6 34.8
Хърватска - - 8.1 5.8 8.1 5.8
Чешка Република - - 20.2 30.1 20.2 30.1
Централна и Източна Европа - - 37.3 19.0 37.3 19.0
Сърбия - - 37.3 19.0 37.3 19.0
Близък изток и Турция 554.3 134.6 298.0 138.9 852.3 273.5
Турция 554.3 134.6 298.0 138.9 852.3 273.5
Всичко 695.3 270.7 1 530.4 1 391.0 2 225.7 1 661.7
27.05.2022