Премини към основното съдържание

Международни превози на ТАТ по страна на натоварване и по тип на превоза

Динамичен ред: Transport_3.1.1.4.xls

МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПО СТРАНА НА НАТОВАРВАНЕ И ПО ТИП НА ПРЕВОЗА
Страна на натоварване Първо тримесечие
За собствена сметка Срещу заплащане Общо
хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм
Европейски съюз 48.9 28.9 1 148.7 1 261.9 1 197.6 1 290.8
Австрия - - 107.6 172.1 107.6 172.1
Белгия - - 6.6 15.6 6.6 15.6
Германия - - 132.9 186.7 132.9 186.7
Гърция 29.0 14.9 501.8 318.5 530.8 333.4
Испания - - 4.2 11.2 4.2 11.2
Италия - - 211.9 334.3 211.9 334.3
Нидерландия - - 17.2 39.6 17.2 39.6
Полша 4.7 6.4 24.3 42.2 29.0 48.6
Румъния 15.2 7.6 60.2 35.9 75.4 43.5
Унгария - - 38.5 37.0 38.5 37.0
Франция - - 13.7 31.6 13.7 31.6
Хърватска - - 1.2 0.9 1.2 0.9
Чешка Република - - 28.6 36.3 28.6 36.3
Централна и Източна Европа - - 9.5 5.6 9.5 5.6
Република Северна Македония - - 0.7 0.3 0.7 0.3
Босна и Херцеговина - - 8.8 5.3 8.8 5.3
Близък изток и Турция - - 93.7 63.8 93.7 63.8
Турция - - 93.7 63.8 93.7 63.8
Всичко 48.9 28.9 1 251.9 1 331.3 1 300.8 1 360.2
27.05.2024