Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа през третото тримесечие на 2014 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Публикувано на: 26.11.2014 - 11:00
По предварителни данни през третото тримесечие на 2014 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2013 г. е регистрирано намаление при превозените товари (16.6%) и при извършената работа (18.0%) от сухопътния и водния транспорт. 
Спрямо съответния период на предходната година през третото тримесечие на 2014 г. превозените пътници намаляват с 0.2%, докато извършената работа, измерена в пътниккилометри, отбелязва увеличение от 9.7%. 
 
Прессъобщение
Статистическа област