Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа през първото тримесечие на 2023 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Публикувано на: 26.05.2023 - 11:00

През първото тримесечие на 2023 г. намаляват превозените товари с 14.9%, докато извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт се увеличава с 0.8% в сравнение със същото тримесечие на 2022 година. Данните са предварителни.

С 24.1% нарастват превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) през първото тримесечие на 2023 година. Извършената работа също бележи ръст от 19.6%.

Товарен сухопътен транспорт
Превозените товари от сухопътния транспорт са с 16.1% по-малко, а извършената работа нараства с 1.1% спрямо първото тримесечие на 2022 година.

Товарен воден транспорт
Превозените товари от речния и морския транспорт са с 23.8% повече. Извършената работа, измерена в тонкилометри, намалява с 15.6%.

Пътнически сухопътен транспорт
Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт е с 18.9% повече, а извършената работа нараства със 17.6% спрямо съответното тримесечие на 2022 година.

Пътнически воден транспорт
През първото тримесечие на 2023 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава увеличение както на превозените пътници, така и на извършената работа, съответно с 9.7 хил. пътници и с 235.2 хил. пътниккилометра.

Градски електротранспорт
През периода януари - март 2023 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили с 31.7% повече пътници, а извършената работа нараства с 30.9%.

Прессъобщение
Статистическа област