Премини към основното съдържание

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради

Динамичен ред: Construction_1_2.xls

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА ПО ОБЛАСТИ
Области Жилищни сгради Административни сгради Други сгради
брой брой жилища разгъната застроена площ - кв. м брой разгъната застроена площ  - кв. м брой разгъната застроена площ - кв. м
Общо за страната 1 846 8 877 1 063 211 9 6 100 1 183 721 107
Благоевград 97 286 42 708 - - 79 43 081
Бургас 123 535 54 690 - - 30 19 176
Варна 136 788 87 772 - - 59 22 071
Велико Търново 35 46 5 804 - - 62 20 323
Видин 3 3 347 - - 6 1 795
Враца 15 23 3 309 - - 15 4 995
Габрово 19 76 9 812 .. .. 10 6 255
Добрич 40 75 8 318 - - 36 25 713
Кърджали 35 95 15 387 - - 17 16 547
Кюстендил 31 37 6 308 - - 37 6 837
Ловеч 29 29 3 468 - - 24 10 282
Монтана 8 15 2 406 - - 14 4 878
Пазарджик 87 212 23 274 - - 44 31 849
Перник 85 122 23 739 - - 35 5 040
Плевен 31 247 28 976 - - 35 22 279
Пловдив 248 995 119 031 .. .. 104 76 507
Разград 11 11 1 795 - - 38 7 584
Русе 26 59 7 239 - - 51 20 776
Силистра 19 46 7 234 - - 25 7 869
Сливен 47 81 12 233 - - 49 11 995
Смолян 14 17 3 425 - - 17 6 964
София 191 293 43 705 - - 65 62 793
София (столица) 321 4 274 485 705 .. .. 48 139 388
Стара Загора 100 251 31 784 .. .. 162 66 794
Търговище 21 71 7 540 - - 10 25 493
Хасково 31 40 6 763 - - 28 8 198
Шумен 26 125 16 031 3 1 761 56 25 695
Ямбол 17 25 4 408 - - 27 19 930

Забележка: ".." данните са конфиденциални
04.11.2021