Премини към основното съдържание

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради

Динамичен ред: Construction_1_2.xls

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА ПО ОБЛАСТИ
Области Жилищни сгради Административни сгради Други сгради
брой брой жилища разгъната застроена площ - кв. м брой разгъната застроена площ  - кв. м брой разгъната застроена площ - кв. м
Общо за страната 1 850 9 489 1 171 388 18 16 767 1 071 572 703
Благоевград 89 182 32 471 .. .. 36 15 746
Бургас 141 501 61 323 .. .. 41 22 928
Варна 191 1 065 122 840 - - 41 49 727
Велико Търново 31 138 16 708 - - 36 27 120
Видин .. .. .. - - .. ..
Враца 7 7 948 - - 13 3 769
Габрово 16 20 2 794 - - 23 6 389
Добрич 34 45 7 607 .. .. 26 6 491
Кърджали 38 119 17 863 - - 12 9 242
Кюстендил 22 22 5 392 - - 24 13 375
Ловеч 18 18 2 664 - - 19 4 504
Монтана .. .. .. .. .. .. ..
Пазарджик 89 193 20 867 .. .. 46 30 652
Перник 56 94 15 487 .. .. 113 16 312
Плевен 25 199 34 820 - - 33 12 755
Пловдив 321 1 921 246 350 4 4 638 105 49 421
Разград 11 24 3 817 - - 24 5 361
Русе 33 108 14 144 .. .. 45 17 003
Силистра 13 13 3 198 - - 22 5 987
Сливен 47 91 10 694 - - 16 3 427
Смолян 9 14 2 001 - - 22 5 248
София 229 294 44 522 3 222 69 52 913
София (столица) 229 3 316 390 944 .. .. 43 86 854
Стара Загора 106 656 65 534 - - 111 19 587
Търговище 16 45 4 934 - - 10 43 335
Хасково 28 161 18 965 - - 34 22 013
Шумен 28 203 18 139 - - 68 13 999
Ямбол 16 22 3 118 - - 25 24 629

".." - Конфиденциални данни.
05.05.2022