Премини към основното съдържание

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради

Динамичен ред: Construction_1_2.xls

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА ПО ОБЛАСТИ
Области Жилищни сгради Административни сгради Други сгради
брой брой жилища разгъната застроена площ - кв. м брой разгъната застроена площ - кв. м брой разгъната застроена площ - кв. м
Общо за страната 1 911 10 203 1 131 176 18 17 683 1 183 534 969
Благоевград 90 151 24 585 - - 49 26 748
Бургас 261 679 79 881 - - 26 18 733
Варна 146 948 99 404 - - 67 38 579
Велико Търново 36 136 19 544 - - 27 9 804
Видин 3 3 350 - - 3 850
Враца 14 25 3 206 - - 25 5 737
Габрово 16 18 3 125 - - 16 6 039
Добрич 33 37 6 712 .. .. 37 29 309
Кърджали 29 94 13 023 4 4 230 13 6 113
Кюстендил 19 30 4 876 .. .. 27 5 212
Ловеч 22 23 6 706 - - 51 3 949
Монтана 10 19 3 917 - - 14 7 624
Пазарджик 69 140 16 351 .. .. 61 23 628
Перник 76 169 26 798 .. .. 49 3 251
Плевен 19 65 10 123 - - 39 8 884
Пловдив 290 1 677 170 880 .. .. 127 107 712
Разград 14 16 2 429 - - 46 2 632
Русе 34 58 7 444 - - 49 24 515
Силистра 12 12 2 700 .. .. 26 13 208
Сливен 14 35 4 388 - - 22 5 361
Смолян 8 8 2 107 .. .. 38 3 219
София 207 269 47 157 - - 67 15 930
София (столица) 321 5 106 510 130 5 9 820 56 65 641
Стара Загора 84 256 35 444 - - 131 49 954
Търговище 15 51 6 625 - - 15 7 964
Хасково 29 67 9 414 .. .. 28 19 718
Шумен 26 73 8 456 - - 50 19 335
Ямбол 14 38 5 401 - - 24 5 320

".." - Конфиденциални данни.
03.02.2023