Премини към основното съдържание

Международни превози на ТАТ по страна на разтоварване и по тип на превоза

Динамичен ред: Transport_3.1.1.3.xls

МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПО СТРАНА НА РАЗТОВАРВАНЕ И ПО ТИП НА ПРЕВОЗА
Страна на разтоварване Първо тримесечие
За собствена сметка Срещу заплащане Общо
хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм
Европейски съюз 50.2 28.9 1 227.7 1 115.3 1 277.9 1 144.2
Австрия - - 56.8 90.1 56.8 90.1
Белгия - - 1.0 2.4 1.0 2.4
Германия - - 80.7 138.7 80.7 138.7
Гърция 39.7 25.8 617.3 335.4 657.0 361.2
Испания - - 14.5 37.7 14.5 37.7
Италия - - 156.1 231.8 156.1 231.8
Нидерландия - - 16.4 29.3 16.4 29.3
Полша - - 21.2 31.5 21.2 31.5
Румъния 10.5 3.1 203.2 96.2 213.7 99.3
Унгария - - 15.3 17.7 15.3 17.7
Финландия - - 2.4 6.6 2.4 6.6
Франция - - 10.0 21.9 10.0 21.9
Чешка Република - - 17.4 20.9 17.4 20.9
Швеция - - 15.4 55.1 15.4 55.1
Централна и Източна Европа 2.2 1.1 53.6 31.7 55.8 32.8
Република Северна Македония 2.2 1.1 10.8 4.6 13.0 5.7
Сърбия - - 42.8 27.1 42.8 27.1
Близък изток и Турция 1.4 0.9 61.8 38.9 63.2 39.8
Турция 1.4 0.9 61.8 38.9 63.2 39.8
Други страни - - 7.6 19.8 7.6 19.8
Грузия - - 7.6 19.8 7.6 19.8
Всичко 53.8 30.9 1 350.7 1 205.7 1 404.5 1 236.6
27.05.2024