Премини към основното съдържание

Международни превози на ТАТ по страна на разтоварване и по тип на превоза

Динамичен ред: Transport_3.1.1.3.xls

МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПО СТРАНА НА РАЗТОВАРВАНЕ И ПО ТИП НА ПРЕВОЗА
Страна на разтоварване Първо тримесечие
За собствена сметка Срещу заплащане Общо
хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм
Европейски съюз 92.5 128.8 1 268.3 1 359.2 1 360.8 1 488.0
Австрия - - 9.5 10.8 9.5 10.8
Белгия - - 6.5 14.4 6.5 14.4
Германия 49.8 104.6 96.0 192.7 145.8 297.3
Гърция 25.5 14.0 341.8 239.4 367.3 253.4
Испания - - 58.4 127.7 58.4 127.7
Италия - - 160.8 252.3 160.8 252.3
Нидерландия - - 7.9 20.2 7.9 20.2
Полша - - 11.1 17.6 11.1 17.6
Румъния 17.2 10.2 189.4 91.8 206.6 102.0
Словакия - - 55.9 87.2 55.9 87.2
Словения - - 64.3 65.6 64.3 65.6
Унгария - - 208.7 152.6 208.7 152.6
Франция - - 11.0 21.9 11.0 21.9
Хърватска - - 44.8 61.7 44.8 61.7
Чешка Република - - 2.2 3.3 2.2 3.3
Централна и Източна Европа - - 29.8 18.0 29.8 18.0
Сърбия - - 29.8 18.0 29.8 18.0
Близък изток и Турция - - 92.1 47.5 92.1 47.5
Турция - - 92.1 47.5 92.1 47.5
Други страни 15.2 30.3 41.4 64.7 56.6 95.0
Беларус 15.2 30.3 - - 15.2 30.3
Руска Федерация - - 34.0 59.8 34 59.8
Украйна - - 7.4 4.9 7.4 4.9
Всичко 107.7 159.1 1 431.6 1 489.4 1 539.3 1 648.5
27.05.2022