Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа през четвъртото тримесечие на 2022 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Публикувано на: 24.02.2023 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2022 г. се увеличават както превозените товари с 6.7%, така и извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт (с 21.1%) в сравнение със същото тримесечие на 2021 година. Данните са предварителни.

С 27.0% нарастват превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) през четвъртото тримесечие на 2022 година. Извършената работа също бележи ръст от 40.2%.

Товарен сухопътен транспорт

Превозените товари от сухопътния транспорт са с 6.4% повече, а извършената работа нараства с 22.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година.

Товарен воден транспорт

Превозените товари от речния и морския транспорт са с 16.8% повече. Извършената работа, измерена в тонкилометри, намалява с 29.8%.

Пътнически сухопътен транспорт

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт е с 16.4% повече, а извършената работа нараства с 40.3% спрямо съответното тримесечие на 2021 година.

Пътнически воден транспорт

През четвъртото тримесечие на 2022 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава увеличение както на превозените пътници, така и на извършената работа, съответно със 17.8 хил. пътници и с 535.5 хил. пътниккилометра.

Градски електротранспорт

През периода октомври - декември 2022 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили с 43.9% повече пътници, а извършената работа нараства с 39.4%.

Прессъобщение
Статистическа област