Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа през второто тримесечие на 2013 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Публикувано на: 26.08.2013 - 11:00

По предварителни данни през второто тримесечие на 2013 г. в сравнение със съответния период на 2012 г. при превозените товари от сухопътния и водния транспорт се наблюдава увеличение от 10.1%, докато извършената работа отбелязва спад от 16.3%. В сравнение със съответното тримесечие на предходната година превозените пътници от сухопътния, водния и градския електротранспорт са с 6.2% по-малко. Същевременно извършената работа, измерена в пътниккилометри, се увеличава с 5.8%.

Прессъобщение
Статистическа област