Премини към основното съдържание

Вътрешни превози на ТАТ по групи товари и по тип на превоза

Динамичен ред: Transport_3.1.1.5.xls

ВЪТРЕШНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПО ГРУПИ ТОВАРИ И ПО ТИП НА ПРЕВОЗА
Групи Първо тримесечие
За собствена сметка Срещу заплащане Общо
хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм
1 1 639.5 150.5 1 780.5 221.9 3 420.0 372.4
2 52.3 7.9 778.3 199.1 830.6 207.0
3 3 380.4 90.7 3 974.5 373.4 7 354.9 464.1
4 592.7 94.1 955.1 134.5 1 547.8 228.6
5 1.4 0.0 46.5 10.3 47.9 10.3
6 90.1 4.8 236.3 42.3 326.4 47.1
7 770.7 120.3 1 042.5 229.8 1 813.2 350.1
8 361.1 30.5 247.5 40.0 608.6 70.5
9 1 319.9 73.3 1 812.9 144.5 3 132.8 217.8
10 346.8 27.0 312.6 56.7 659.4 83.7
11 167.1 15.2 258.6 20.4 425.7 35.6
12 40.3 3.0 101.8 7.6 142.1 10.6
13 7.2 0.7 103.4 18.4 110.6 19.1
14 817.6 16.0 796.5 25.9 1 614.1 41.9
15 - - 74.7 10.7 74.7 10.7
16 29.0 6.2 101.1 14.0 130.1 20.2
17 8.1 1.0 5.5 0.0 13.6 1.0
18 486.1 29.5 211.2 27.8 697.3 57.3
19 8.0 2.1 38.3 7.2 46.3 9.3
20 10.8 0.2 36.5 2.8 47.3 3.0
Oбщо 10 129.1 673.0 12 914.3 1 587.3 23 043.4 2 260.3
Празен пробег - км   37 572.8   60 564.4   98 137.1
27.05.2024