Премини към основното съдържание

Вътрешни превози на ТАТ по групи товари и по тип на превоза

Динамичен ред: Transport_3.1.1.5.xls

ВЪТРЕШНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПО ГРУПИ ТОВАРИ И ПО ТИП НА ПРЕВОЗА
Групи Първо тримесечие
За собствена сметка Срещу заплащане Общо
хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм
1 1 278.7 118.0 1 597.0 157.7 2 875.7 275.7
2 27.3 3.7 2.7 0.3 30.0 4.0
3 5 489.3 95.6 4 189.8 125.9 9 679.1 221.5
4 519.7 91.4 567.5 132.1 1 087.2 223.5
5 2.3 - 112.1 25.3 114.4 25.3
6 96.3 7.4 369.4 24.7 465.7 32.1
7 377.8 23.0 2 673.7 257.4 3 051.5 280.4
8 147.5 31.2 298.3 92.8 445.8 124.0
9 2 189.2 171.2 2 456.7 178.9 4 645.9 350.1
10 257.4 20.4 273.0 58.2 530.4 78.6
11 79.2 12.9 29.0 1.6 108.2 14.5
12 70.0 13.4 121.4 21.1 191.4 34.5
13 53.9 11.4 77.2 16.6 131.1 28.0
14 1 924.1 29.4 555.8 21.8 2 479.9 51.2
15 - - 49.4 7.6 49.4 7.6
16 5.7 0.4 130.7 18.9 136.4 19.3
17 - - - - - -
18 7.9 1.0 148.0 7.9 155.9 8.9
19 13.9 0.3 174.0 29.2 187.9 29.5
20 52.4 4.8 46.8 11.7 99.2 16.5
Oбщо 12 592.6 635.5 13 872.5 1 189.7 26 465.1 1 825.2
Празен пробег - км 36 951.2   49 848.0   86 799.2
27.05.2022