Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа през първото тримесечие на 2014 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Публикувано на: 28.05.2014 - 11:00
По предварителни данни през първото тримесечие на 2014 г. в сравнение със съответния период на 2013 г. превозените товари от сухопътния и водния транспорт са с 19.7% повече, докато извършената работа отбелязва спад от 13.1%. 
В сравнение със съответното тримесечие на предходната година при пътническия транспорт се наблюдава намаление както при превозените пътници, така и при извършената работа, съответно с 10.6 и 4.9%. 
 
Прессъобщение
Статистическа област