Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа през четвъртото тримесечие на 2013 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Публикувано на: 26.02.2014 - 11:00
По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2013 г. в сравнение със съответния период на 2012 г. превозените товари от сухопътния и водния транспорт са с 11.6% повече, докато извършената работа отбелязва спад от 7.3%. 
В сравнение със съответното тримесечие на предходната година се наблюдава намаление както при превозените пътници, така и при извършената работа от сухопътния, водния и градския електротранспорт, съответно с 9.2 и 6.0%. 
 
Прессъобщение
Статистическа област