Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа през третото тримесечие на 2022 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Публикувано на: 25.11.2022 - 11:00

През третото тримесечие на 2022 г. се увеличават както превозените товари със 7.2%, така и извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт (с 4.6%) в сравнение със същото тримесечие на 2021 година. Данните са предварителни.

С 11.9% нарастват превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) през третото тримесечие на 2022 година. Извършената работа също бележи ръст от 43.2%.

Товарен сухопътен транспорт

Превозените товари от сухопътния транспорт са с 8.8% повече, а извършената работа нараства с 6.4% спрямо съответното тримесечие на 2021 година.

Товарен воден транспорт

Превозените товари от речния и морския транспорт са с 41.8% по-малко. Извършената работа, измерена в тонкилометри, също намалява с 48.3%.

Пътнически сухопътен транспорт

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт е с 9.7% повече, а извършената работа нараства с 47.2% спрямо съответното тримесечие на 2021 година.

Пътнически воден транспорт

През третото тримесечие на 2022 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава увеличение както на превозените пътници, така и на извършената работа, съответно с 15.4 хил. пътници и с 907.2 хил. пътниккилометра.

Градски електротранспорт

През периода юли - септември 2022 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили с 15.6% повече пътници, а извършената работа нараства с 15.2%.

Прессъобщение
Статистическа област