Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа през третото тримесечие на 2015 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Публикувано на: 27.11.2015 - 11:00
По предварителни данни през третото тримесечие на 2015 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2014 г. е регистрирано увеличение както при превозените товари (с 5 364.0 хил. т), така и при извършената работа (с 1 806.6 млн. ткм) от товарния сухопътен и воден транспорт. 
Превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават през третото тримесечие на 2015 г. с 1.5% спрямо същия период на предходната година. Извършената работа също бележи ръст от 4.3% спрямо третото тримесечие на 2014 година. 
 
Прессъобщение
Статистическа област