Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа през второто тримесечие на 2023 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Публикувано на: 25.08.2023 - 11:00

Превозените товари от сухопътния и водния товарен транспорт през второто тримесечие на 2023 г. нарастват с 10.6%, докато извършената работа намалява с 12.4% в сравнение със съответното тримесечие на 2022 година. Данните са предварителни. 

С 1.5% се увеличават превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт). Извършената работа също бележи ръст от 6.4%.
 
Товарен сухопътен транспорт
Превозените товари от сухопътния транспорт са с 10.4% повече спрямо същото тримесечие на 2022 г., докато при извършената работа се наблюдава намаление с 12.1%.

Товарен воден транспорт
Речният и морският транспорт са превозили с 15.4% повече товари спрямо съответното тримесечие на миналата година, но при извършената работа, измерена в тонкилометри, се отчита спад с 24.6%.

Пътнически сухопътен транспорт
Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт е с 1.6% по-малко спрямо същия период на предходната година, а извършената работа се увеличава с 6.0%. 

Пътнически воден транспорт
При пътническия воден транспорт се наблюдава увеличение както на превозените пътници, така и на извършената работа, съответно с 9.0 хил. пътници и с 94.0 хил. пътниккилометра.

Градски електротранспорт
Предприятията от градския електротранспорт са превозили с 6.0% повече пътници спрямо периода април - юни 2022 година. Извършената работа също нараства с 8.7%. 

Прессъобщение
Статистическа област