Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа през четвъртото тримесечие на 2023 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Публикувано на: 26.02.2024 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2023 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2022 г. превозените товари от сухопътния и водния товарен транспорт нарастват с 3.8%, а извършената работа намалява - с 16.8%. Данните са предварителни.

С 5.9% по-малко са превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт). При извършената работа е отчетено намаление с 0.3%.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 година:

  • Превозените товари от сухопътния транспорт са с 3.2% повече, докато извършената работа намалява със 17.3%.
  • Речният и морският транспорт са превозили 217.8 хил. т. повече, а при извършената работа, измерена в тонкилометри, увеличението е с 19.8%.
  • Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт е с 5.7% по-малко, а извършената работа намалява с 1.4%.
  • При пътническия воден транспорт се наблюдава намаление на превозените пътници с 1.8 хил. пътника, при извършената работа намалението е с 0.6%.
  • Предприятията от градския електротранспорт са превозили с 4.4 хил. пътника по-малко, докато извършената работа нараства с 6.1%.
Прессъобщение
Статистическа област