Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа през четвърто тримесечие на 2020 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Публикувано на: 26.02.2021 - 23:00

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2019 г. се увеличават както превозените товари, така и извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт.  

През четвъртото тримесечие на 2020 г. е отчетен спад спрямо същия период на предходната година при превозените пътници (с 38.0%) и при извършената работа (с 53.2%) от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт).

Прессъобщение
Статистическа област