Премини към основното съдържание

Превозени товари по вид на превоза, по общо тегло на превозените средства и по тип на превоза

Динамичен ред: Transport_3.1.1.2.xls

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПО ВИД НА ПРЕВОЗА, ПО ОБЩО ТЕГЛО НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ПО ТИП НА ПРЕВОЗА
Вид на превоза според общото тегло на автомобила Първо тримесичие
За собствена сметка Срещу заплащане Общо
хил. тона млн.тонкм хил. тона млн.тонкм хил. тона млн.тонкм
ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ
Камиони до 7.5‚ 3.6 0.0 - - 3.6 0.0
Камиони от 7.5 до 15 т. 307.8 24.5 295.4 11.3 603.2 35.8
Камиони от 15 до 17 т. 0.0 0.0 21.8 0.3 21.8 0.3
Камиони от 17 до 25 т. 483.4 17.6 272.6 12.0 756.0 29.6
Камиони над 25 т. 5 486.8 161.1 3 956.0 149.7 9 442.8 310.8
Влекачи 3 847.5 469.8 8 368.5 1 414.0 12 216.0 1 883.8
Всичко 10 129.1 673.0 12 914.3 1 587.3 23 043.4 2 260.3
МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ 1
Камиони до 7.5‚ - - - - - -
Камиони от 7.5 до 15 т. - - 11.2 8.8 11.2 8.8
Камиони от 15 до 17 т. - - - - - -
Камиони от 17 до 25 т. - - 37.5 20.5 37.5 20.5
Камиони над 25 т. 19.8 7.3 513.2 182.6 533.0 189.9
Влекачи 117.7 69.3 4 678.5 4 228.2 4 796.2 4 297.5
Всичко 137.5 76.6 5 240.4 4 440.1 5 377.9 4 516.7
ОБЩО
Камиони до 7.5‚ 3.6 0.0 - - 3.6 0.0
Камиони от 7.5 до 15 т. 307.8 24.5 306.6 20.1 614.4 44.6
Камиони от 15 до 17 т. 0.0 0.0 21.8 0.3 21.8 0.3
Камиони от 17 до 25 т. 483.4 17.6 310.1 32.5 793.5 50.1
Камиони над 25 т. 5 506.6 168.4 4 469.2 332.3 9 975.8 500.7
Влекачи 3 965.2 539.1 13 047.0 5 642.2 17 012.2 6 181.3
Всичко 10 266.6 749.6 18 154.7 6 027.4 28 421.3 6 777.0

1 включително транзитните превози и каботажа
27.05.2024