Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа през първо тримесечие на 2019 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Публикувано на: 30.05.2019 - 11:00

По предварителни данни през първото тримесечие на 2019 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2018 г. е отчетен спад както при превозените товари, така и при извършената работа от товарния сухопътен и воден транспорт.

През първото тримесечие на 2019 г. превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават съответно с 2.5 и 6.0% спрямо същия период на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област